skip to Main Content

Paid Advertising

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ για τα ακόλουθα;

Τι είναι το “PPC marketing”; | Κανείς δεν κάνει “κλικ” στις διαφημίσεις, οπότε γιατί υπάρχουν; | Γιατί χρησιμοποιούν τη διαφημιστική μέθοδο του “pay-per-click”; | Ποίες επιχειρήσεις θα πρέπει διαφημίζονται στο Internet και γιατί; | Πώς δουλεύουν τα Google AdWords; | Γιατί οι άνθρωποι κάνουν κλικ στις διαφημίσεις AdWords; | Γιατί η διαφήμιση στο Facebook έχει λιγότερα ποσοστά διείσδυσης ανά κλίκ (click-through rate) από τη διαφήμιση στην Google; | Γιατί η Πληρωμένη Διαφήμιση στις Μηχανές Αναζήτησης έχει υψηλότερο CTR από τις διαφημίσεις με Banner; | Γιατί το PPC της Google είναι μεγαλύτερο από τις Bing/Yahoo; | Πόσο στοιχίζει η Διαφήμιση Google AdWords;

Εμείς μπορούμε να:

Επιλέξουμε τη Στρατηγική με την οποία θα στηθούν οι διαφημιστικές σας Καμπάνιες: Με τη δημιουργία του λογαριασμού θα ορίσουμε τις καμπάνιες και θα δημιουργήσουμε τα κατάλληλα Ad Groups.

Κάνουμε Επιλογή των Λέξεων Κλειδιών μέσα από Αναλυτική Έρευνα: Είτε τρέχετε ήδη κάποια pay-per-click καμπάνια στο Internet είτε όχι, θα πραγματοποιήσουμε Έρευνα για τις Λέξεις – Κλειδιά, πράγμα το οποίο είναι και ο καλύτερος τρόπος για να βεβαιωθούμε ότι οι καμπάνιες θα ενσωματώνουν τις καταλληλότερες Λέξεις – Κλειδιά.

Βοηθήσουμε στο Δημιουργικό: Η δική μας pay-per-click διαχείριση περιλαμβάνει την κατά περίπτωση, ανταγωνιστική, αποτελεσματική και δημιουργική γραφή και ανάπτυξη του διαφημιστικού κειμένου (τίτλοι και περιγραφές). Χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές μας, θα δημιουργήσουμε διαφημιστικά κείμενα, προκειμένου να τραβήξουμε την προσοχή όσων ψάχνουν τα προϊόντα/υπηρεσίες σας, με ελκυστικό περιεχόμενο, που αναδεικνύει τα μοναδικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό ή τις ειδικές προσφορές. Οι διαφημίσεις θα οδηγούν τους χρήστες σε σχετικές σελίδες προορισμού στον δικτυακό τόπο, ώστε να μεγιστοποιηθεί η διεισδυτικότητα (click through) και η συχνότητα μετατροπής της έρευνας στον επιθυμητό στόχο (conversion rates).

Εντοπίσουμε τις σελίδες προορισμού (Landing Pages) που αποφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα: Ορίζουμε τον καλύτερο δυνατό προορισμό ή προτείνουμε βελτιώσεις ώστε να διευκολυνθεί η πραγματοποίηση της επιθυμητής ενέργειας στον δικτυακό τόπο από τον χρήστη.

Παρακολουθούμε τα στατιστικά στοιχεία της καμπάνιας: Εργαζόμαστε με το προσωπικό σας στη δημιουργία κωδικών με στόχο την Αναλυτική Παρακολούθηση της στατιστικής απόσβεσης από τη διαφημιστική σας (pay per click) καμπάνια.

Υποβάλλουμε τις Διαφημίσεις: Ανεβάζουμε και Υποβάλλουμε προς έγκριση από τις αρμόδιες αρχές των μηχανών αναζήτησης, όλες τις Λέξεις – Κλειδιά και τα Σχετιζόμενα με αυτές Διαφημιστικά Μηνύματα.

Κάνουμε τις PPC Ρυθμίσεις Λογαριασμού: Θα ορίσουμε και θα παρακολουθούμε τις πολυάριθμες ρυθμίσεις του λογαριασμού όπως: Μέγιστη Ημερήσια Δαπάνη, Τύπος Λέξεων – Κλειδιών, Γεωγραφικός προσδιορισμός και άλλες ενέργειες ώστε να μεγιστοποιήσουμε την επίτευξη των εμπορικών σας στόχων.

Κάνουμε Διαχείριση PPC bid και Παρακολούθηση ROI: Θα παρακολουθούμε και θα ορίζουμε το κόστος ανά κλικ (CPC) για την κάλυψη της θέσης που θα σας αποφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα για κάθε ad group ή Λέξη – Κλειδί στις διαφημιστικές σας καμπάνιες ώστε να ταιριάξουν με τους προσδοκώμενους εμπορικούς σας στόχους. Το CPC bid αναφέρεται στο ποσό που είστε διατεθειμένοι να πληρώσετε για κάθε κλικ στη διαφήμισή σας που εμφανίζεται στο Δίκτυο Αναζήτησης της Google (search network) ή στους ιστότοπους που συνεργάζονται με την Google (partner sites).

Προσαρμόσουμε το PPC Optimization Tool ώστε να βελτιστοποιήσει το CPA: Πρόκειται για τεχνολογία Αιχμής η οποία ελέγχει τον ανταγωνισμό, τις προσφορές τιμής (bid), και άλλες 17 παραμέτρους 48 φορές την ημέρα. Φανταστείτε να μειώνετε το διαφημιστικό σας κόστος στο μισό ή και ακόμη περισσότερο – καλέστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες!

Δίνουμε PPC Μηνιαία Ανάλυση: Πραγματοποιούμε στο τέλος του μήνα Ανάλυση της απόδοσης του Λογαριασμού η οποία περιλαμβάνει: Impressions, Clicks, CTR, CPC, CPA, Conversions, View Through, Click Assisted, Keywords, Topics, Audiences, Placements, Keywords, Banners, κλπ. Δημιουργούμε μία γραπτή αναφορά και εκ των υστέρων προβαίνουμε σε τηλεφωνική συνδιάσκεψη ώστε να συζητήσουμε τις στρατηγικές που ακολουθήθηκαν τον μήνα που πέρασε και να αποφασίσουμε για τα επόμενα βήματα.

Αξιολογήσουμε και Παρουσιάσουμε Προτάσεις επί της Διαφημιστικής Καμπάνιας: Θα προτείνουμε και θα εφαρμόσουμε βελτιώσεις επί της διαφημιστικής καμπάνιας οι οποίες θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αλλαγές στα διαφημιστικά κείμενα (τίτλοι/περιγραφές), αλλαγές στη Λίστα Λέξεων – Κλειδιών για τη βελτίωση του Quality Score, αλλαγές στα bid, κλπ.

Προσφέρουμε Εποικοδομητικό Έλεγχο και Βελτιστοποίηση: Θα εφαρμόσουμε περιοδικές δοκιμές με δημιουργία νέων διαφημιστικών μηνυμάτων και θα υιοθετήσουμε αλλαγές με τις κατάλληλες προτροπές για δράση (Call To Action) προς τους χρήστες.

===

Online Advertising Articles

Back To Top